Akutdoula

Stöd under förlossningen


genomsnitt ca 13 tim

1 st eftersamtal

ca en vecka efter förlossningen.

90 min

Total Pris

5990 kr

KONTAKT

076 033 41 37 

doulanjacqueline@gmail.com