Doulaeffekten

Att föda med stöd av en doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat. I studierna framgår det även att föräldrar som haft stöd av en doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse! 

Doulaeffekten: 

  • Antalet kejsarsnitt minskar 
  • Komplikationer minskar 
  • Förlossningens längd minskar 
  • Behovet av medicinsk smärtlindring minskar 
  • Önskemål om ryggbedövning (epidural) minskar 


Länk till studie: "Continous support for women during childbirth" 2012.

Boka ditt kostnadsfria första möte!

Detta möte är till för att ni ska få en chans att lära känna mig och ställa era frågor. Jag kommer också berätta mer om hur jag jobbar och hur jag kan uppfylla era behov.